Takeshi Kitano en Outrage 2 Toshiyuki Nishida en Outrage 2 Tomokazu Miura en Outrage 2 Ryô Kase en Outrage 2